I Thailand har det under lång tid funnit aggressioner mellan olika grupper vilket påverkar familjer, skolor och städer. Dessa motsättningar har ibland varit stora och under andra tider mindre men det påverkar hela tiden befolkningen och ibland även turister. För att arbeta emot detta och försöka få ordning och harmoni har det under en längre tid pågått en försoningsprocess.

En ledamot i det svenska Palmecentret har under flera tillfällen arbetat för att hjälpa till med försoningsprocessen i Thailand genom att delta i olika möten och liknande. Detta är ett mycket bra arbete då det ger de olika grupperna möjlighet att träffas och prata under lugna förhållanden. Så vi alla hoppas att detta hjälper och att det blir bättre inom en snar framtid.